Tietosuojaseloste

RENET Uudelleenkäyttöverkosto ry:n tietosuojaseloste 

Rekisterinpitäjä ja rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

RENET Uudelleenkäyttöverkosto ry
Osoite: c/o Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus oy, Siltasaarenkatu 11C 42, Helsinki

info@renet.fi
y-tunnus: 3337863-2  

Jäsenrekisterin yhteyshenkilö

Yhteyshenkilöinä toimii hallituksen puheenjohtaja

Henkilötietojen käsittely ja sen tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyslain mukainen velvoite pitää yllä jäsenluetteloa, yhdistysten oikeutettu etu ja velvoite huolehtia jäsenpalveluista, jäsenviestinnästä, jäsenmaksuperinnästä ja muusta varainhankinnasta sekä huolehtia sopimusvelvoitteista. Sähköpostiosoitetta tarvitaan myös jäsensivujen kirjautumisen yhteydessä ja unohtuneen salasanan vaihtamiseen.

Yhdistys voi tiedottaa tulevista tapahtumista ja ajankohtaisista asioista jäsenilleen, mutta tietoja ei käytetä markkinointiin tai luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietoja voidaan luovuttaa ulkopuolisten tahojen suoramarkkinointiin vain, mikäli rekisteröity on antanut tähän nimenomaisen suostumuksensa.

Emme luovuta henkilötietoja EU/ETA alueen ulkopuolelle. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Jäsenyrityksestä julkaistavista tiedoista sovitaan liittymisen yhteydessä.

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterinpitäjä käsittelee jäsenrekisterin yhteydessä seuraavia rekisteröityjen henkilötietoryhmiä:

  • Jäsenyrityksen osalta: nimi, y-tunnus, liiketoiminnan tyyppi, henkilömäärä, liikevaihto, osoite, laskutustiedot ja yhteyshenkilön nimi sekä jäsenmaksutiedot ja jäsenyyden tyyppi
  • Jäsensivuille kirjautumistunnuksen saavien henkilöiden osalta: yritys jota edustaa, nimi, sähköpostiosoite, ammattinimike

Jäsenyyden tai kirjautumisoikeuden päättyessä kirjautumistunnusta varten tarvitut tiedot poistetaan rekisteristä.

Tietolähteet

Rekisteritiedot saadaan ensisijaisesti rekisteröidyiltä itseltään jäseneksi liittymisen tai jäsensivujen kirjautumisoikeuden yhteydessä. Jäsenyritykset ovat vastuussa tietojen oikeellisuudesta ja siitä, että henkilövaihdosten yhteydessä kirjautumisoikeuden haltijoiden tiedot pidetään ajan tasalla. 

Tietojen suojaus

Rekisterin tietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja henkilötietoja sisältävään järjestelmään on pääsy vain nimetyillä henkilöillä (pääkäyttäjät). Tietoja säilytetään Yhdistysavaimen rekisteripalvelussa.

Tarkastusoikeus

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua tai tietojen poistoa, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle mielellään samasta sähköpostiosoitteesta, joka on merkitty rekisteriin. Rekisterinpitäjä voi lisäksi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tietojen poistuessa jäsenrekisteristä, päättyy myös mahdollisuus kirjautua jäsensivuille tai osallistua yhdistyksen toimintaan.