RENETin alkutaival

RENET Uudelleenkäyttöverkosto perustettiin Circwaste-hankkeen tavoitteiden pohjalta. Circwaste-hankkeen yhtenä tavoitteena oli päivitetyn valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteiden ja jätelainsäädännön toteuttaminen uudelleenkäytön nopeuttamiseksi sekä valtakunnallisen verkoston perustaminen tuotteiden uudelleenkäyttöpalveluita tarjoaville organisaatioille. Lisäksi hankkeen tavoitteena oli järjestää pilotteja uudelleenkäytön edistämiseksi ja tuotteiden elinkaaren pidentämiseksi. Työn aloittamiseksi ja vertailukohtien löytämiseksi tehtiin selvitys eurooppalaisista uudelleenkäyttöverkostoista.

Verkoston kick-off -tilaisuus, huhtikuu 2022

Alkusyksystä 2022 käynnistettiin uudelleenkäytön laatuajattelun kehitystyö ja työtä jatkettiin vuoden verran loppusyksyyn 2023. Laatuajattelun kehitystä on tehty yhdessä verkostoitumisesta kiinnostuneiden uudelleenkäyttötoimijoiden ja sidosryhmien kanssa.

Verkoston perustamiskokous, marraskuu 2022

Uudelleenkäyttöverkoston perustamiskokous järjestettiin marraskuussa 2022 Tampereella, ja samassa yhteydessä pidettiin myös ensimmäinen uudelleenkäytön ammattilaisseminaari.

Uudelleenkäytön ammattilaisten seminaari Tampereella. Ihmisiä luentotilassa istumassa pöytien äärellä ja asiantuntia pitämässä luentoa taustalla.

Circwaste-hankkeessa konsultoitiin uudelleenkäyttöpisteitä suunnittelevia tahoja uudelleenkäytön edistämiseksi syksystä 2022 kevääseen 2023. Tänä aikana konsultoitiin kymmenen uuden pisteen suunnittelua ja näiden keskusteluiden pohjalta havaittiin, että toimiala on hyvin laaja ja jokainen toimija on ainutlaatuinen. Keskusteluista saadut opit pakattiin itsearvioinnin ja vertaisoppimisen kokonaisuudeksi RENETin jäsenille.

2023

RENET Uudelleenkäyttöverkosto ry:n perustaminen patentti- ja rekisterihallitukseen saatiin tammikuussa 2023. 

Toinen ammattilaisseminaari järjestettiin Helsingissä huhtikuussa 2023. Tapahtuman yhteydessä avattiin myös RENETin verkkosivut.

Kahvipöytäkeskusteluissa on oli noussut esiin ajatus, että uudelleenkäyttöalan laatuajattelua pitäisi kehittää. Ensin mietittiin, mikä on laatuajattelun suunta, ja uudelleenkäytöalan läpinäkyvyys koettiin erityisen tärkeäksi suunnaksi. Tästä lähti ajatus kerätä tietoa erilaisista uudelleenkäyttöalan indikaattoreista ja rakentaa koko alan kehitystä seuraavaa barometriä.  RENETin ja koko uudelleenkäyttökentän laatuajattelua on pohdittu reilun vuoden ajan alkusyksystä 2022 loppusyksyyn 2023.

Keskeiseksi jäsenpalveluksi suunniteltiin jäsenten uudelleenkäytön luonnonvarasäästölaskenta. Tästä saatujen lukujen perusteella nähdään ja voidaan viestiä ulospäin alan ympäristövaikutuksista.

Uudelleenkäyttötoimijat ovat pitäneet erittäin tärkeänä tiedon keräämistä uudelleenkäyttöalasta. Tältä pohjalta lähdettiin suunnittelemaan barometria, jolla kerätään tietoa alasta ja sen kehityksestä vuosittain.

Myös opiskelijat on otettu runsain mitoin mukaan uudelleenkäyttöalan kehitystyöhön, ja uudelleenkäyttöön liittyen on kirjoitettu useita opinnäytteitä yhteistyössä RENETin kanssa. 

Loppuseminaari, marraskuu 2023

Yhdistetty Circwaste-hankkeen loppuseminaari ja ammattilaistapahtuma järjestettiin Mikkelissä 6.-7.11.2023.

Circwaste-hanke päättyy vuoden 2023 lopussa ja RENET Uudelleenkäyttöverkosto itsenäistyy toimimaan omana alan etujärjestönään. Hankkeessa tehtiin pohjatyö ja luotiin runko toiminnalle, mistä järjestön on nyt helpompi ponnistaa eteenpäin.