Uudelleenkäyttö on ratkaisu moneen

Uudelleenkäytön onnistunut organisointi on erittäin tärkeä osa kestävää kehitystä ja kiertotaloutta. Se vastaa moniin erilaisiin paikallisiin kansallisiin ja kansainvälisiin tavoiteisiin ja strategioihin mahdollistamalla esimerkiksi seuraavia asioita:

  1. Resurssitehokkuus: Uudelleenkäyttö vähentää tarvetta valmistaa uusia tuotteita, mikä säästää luonnonvaroja ja vähentää ympäristövaikutuksia. Hyvin organisoidut uudelleenkäyttöjärjestelmät varmistavat, että resurssit käytetään mahdollisimman tehokkaasti.
  2. Jätemäärän vähentäminen: Uudelleenkäyttö vähentää jätteiden määrää. Organisoitu uudelleenkäyttö varmistaa, että tuotteiden elinkaaret ovat mahdollisimman pitkät, ja yhdessä tehokkaan materiaalikierrätyksen kanssa se mahdollistaa sen, että energiahyödynnykseen ja kaatopaikoille (muualla maailmassa) päätyy mahdollisimman vähän jätettä.’
  3. Hiilijalanjäljen pienentäminen: Uudelleenkäytön avulla voidaan pienentää hiilijalanjälkeä, kun vältetään uuden tuotteen valmistukseen liittyvät energiankulutus ja päästöt. Uudelleenkäytön organisoiminen tuottaa tutkitusti vähemmän päästöjä kuin uusien tuotteiden valmistus. (Tekstiilien osalta tutkittu mm SYKEssä. Lähde: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10138/155612)
  4. Työllisyys ja monimuotoisuus työmarkkinoilla: Uudelleenkäyttö luo paikallisia työpaikkoja, jotka kytkeytyvät jo käytössä oleviin luonnonvaroihin. Alalla ja siihen liittyen tarvitaan hyvin monenlaista työvoimaa. Työpaikat syntyvät korjaamiseen, kunnostukseen, uudelleenkäyttöön ohjattavien tuotteiden keräämisen, lajitteluun, hinnoitteluun ja myyntiin liittyen, sekä näiden toimien varmistamiseksi viestintään, henkilöstö ja taloushallintoon jne Tämä tukee kestävää taloutta ja yhteiskunnallista hyvinvointia.
  5. Sosiaalinen tasa-arvoisuus: uudelleenkäyttö tarjoaa monenlaisia matalan koulutuksen työpaikkoja sekä uudelleen- ja jatkokouluttautumisen mahdollisuuksia. Uudelleenkäyttöala mahdollistaa monien syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten kiinnittymisen yhteiskuntaan ja oman yhteisönsä työtätekeviksi jäseniksi. Käytetyt tuotteet ovat usein edullisempia kuin uudet, joten niiden laaja saatavuus lisää myös materiaalista tasa-arvoa yhteiskunnassa.
  6. Yhteiskunnan arvopohja: Organisoidut uudelleenkäyttötoimet lisäävät ihmisten tietoisuutta kestävästä elämäntavasta ja edistää kestävän kulutuksen kulttuuria. Jokaisen valinnoilla on merkitystä.
  7. Liiketoiminnan mahdollisuudet: Organisoitu uudelleenkäyttö voi luoda liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille, jotka keskittyvät uudelleenkäyttöön ja kiertotalouteen. Se kannustaa innovaatioihin ja kestävään liiketoimintaan.

Uudelleenkäytön organisointi tarjoaa konkreettisia tapoja vähentää suoraa ympäristövaikutusta ja edistää kestävää kulutusta arkipäivän tasolla. Se on tärkeä ja käytännönläheinen osa kiertotalouden kokonaisuutta.